Sanna Hogman

Om jag letar

TEXT: SANNA HOGMAN, MUSIK: OLA SANDSTRÖM

 

Om jag letar över haven

Där jag aldrig lyckats gå

Om jag letar ovan molnen

De jag aldrig kunnat nåOm jag letar genom mörker

Där jag aldrig lyckats se

Om jag letar över vägar

Där jag önskat dig breve´

Där jag önskat dig breve´

 

Om jag letar genom skogar

Där jag inte vågat va

Om jag letar genom tid

Om jag letar natt och dag

 

Om jag letar genom år

Om jag letar genom dar

Om jag letar vinter vår

Du finns men säg mig var

Du finns men säg mig var

 

Fast du är långt bortom allt

Kan jag höra dig min kära

Fast jag inte längre vet

Kan jag känna dig så nära

 

Om jag letar där jag hoppas

Om jag letar där jag tror

Ska jag finna dig min kära

Fast världen är så stor

Fast världen är så stor